MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ALICI, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin (ve cezai şart ödemeksizin) malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde kullanılmadığı takdirde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahip bulunmaktadır. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda Ürün, cayma bildiriminin tarafımıza ulaşması tarihinden itibaren 20 gün içerisinde tarafımızca geri alınacaktır.

1. Ancak ilgili hukuki düzenlemeler gereğince şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır: ALICI’ nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil) mallar; kozmetik vb.leri ile çikolata vb gıda maddeleri gibi niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar; ALICI tarafından ambalajı açılmış cd, dvd gibi ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemeleri; fiyatı borsa gibi teşkilatlanmış piyasalarda belirlenen mallar; gazete, dergi gibi yayınlar;  genel olarak, elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve ALICI’ ya anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar. Ayrıca, ALICI onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler.

2. Cayma hakkının kullanılması için yasal 14 günlük süre içinde SATICI’ ya bildirimde bulunulması şarttır. (Bu bildirim mektup, elektronik posta gibi bir sürekli veri taşıyıcısı-uzaktan iletişim aracı ile SATICI’ nın işbu Sözleşme’ de belirtilen iletişim adresine yapılabilir.) Bu hakkın kullanılması halinde, anılan bildirimin yanı sıra 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen Ürün’ ün SATICI’ ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile (vergi mevzuatı uyarınca) fatura aslının iadesi gerekmektedir. Ayrıca, iade edilmesi gereken Ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ ya teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkı kullanılarak iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

3. ALICI tarafından iade faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra Ürün’ le beraber iade edilecek olan fatura üzerinde altta yer alan iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir. Yukarıda yazılı belgelerin ve Ürün’ ün SATICI’ ya bu şekilde ulaşmasını takip eden 10 gün içinde Ürün bedeli ALICI’ ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır (Genel Hükümler 8. maddenin iadeye ilişkin hüküm ve açıklamaları cayma hakkının kullanılması sebebi ile iade hallerinde de geçerlidir).

4. Cayma hakkı kullanılabilen Ürünler’ de, yine mevzuat uyarınca, malda mutat kullanım dışında kullanımdan ötürü meydana gelen değişiklik ve bozulmalar ya da genel olarak ALICI’ ‘ nın kusurundan kaynaklanan bir değer azalması, deformasyon, şekil alma, kirlenme söz konusu ise, iade imkânsızlığı var ise malın değerini (yukarıdaki satış fiyatını) SATICI’ ya tazmin etmesi gerekir.